Forældre til handikapbørn bliver syge

Forældre til børn med handicap kan få stress over sagsbehandlingen i kommuner.

Artikel fra Politiken 2. April 2013


URL: https://autodiscover.psyk-ressource.dk/resource/foraeldre-til-handikapboern-bliver-syge/